Long term planning

Long term planning

مهرکام آینده روشنی را در پیش رو میبیند

Think long term

Think long term

محافظت از جان دیگران، حفظ محیط زیست و آماده‌سازی نسلی سالم

Think ahead

Think ahead

{$=Bumper|fa-ir=سپر$}

سپر

{$=Dashboard|fa-ir=داشبورد$}

داشبورد

{$=Door panel|fa-ir=رودری$}

رودری

{$=air conditioning|fa-ir=تهویه مطبوع$}

تهویه مطبوع

{$=Console|fa-ir=کنسول$}

کنسول

{$=Seat|fa-ir=صندلی$}

صندلی